Bir kalkulator

Kildesortering lønner seg

Fleksibel gebyrmodell hjelper deg å bli mer miljøvennlig. Kildesorterer du godt og kaster mindre restavfall, så betaler du mindre i renovasjonsgebyr. Her kan du regne ut hva din pris blir med den fleksible gebyrmodellen. Du velger selv hvor ofte spannet ditt skal tømmes, eller hvor ofte du bruker nedkastene til bossnettet. Det er ingen begrensning på hvor mye kildesortert avfall du kan levere. Reduserer du mengden plast/papir og glass/metall i restavfallet, så lønner det seg for både miljøet og lommeboken din!

Regn ut ditt renovasjonsgebyr

  • 1 GANG I MND
  • 3. HVER UKE
  • 2. HVER UKE
  • HVER UKE
  • Dersom du setter ut spannet til tømming med denne hyppigheten vil det koste: 0,00 kr.
  • + Renovasjon grunnpris 1932,75 kr.
  • + Renovasjon grunnpris 1932,75 kr.
  • + Grunnpåslag bossnett 191,63 kr.
  • 1 932,75 kr. per år
  • 483,19 kr. per kvartal

I tillegg kommer kommunale påslag for etterdrift av deponier og administrasjonsgebyr.
For detaljert oversikt over prisene i de ulike kommunene, se bir.no

Slik reduserer du restavfallet

Les mer på bir.no

Slik fungerer fleksibel gebyrmodell

I grunnprisen er det inkludert tolv tømminger per spann per år. Tømminger utover de tolv inkluderte blir etterfakturert kvartalsvis i Bergen og hvert halvår i de andre åtte BIR-kommunene. Selv om flere deler spann er det kun tolv inkluderte tømminger per spann. Hver boenhet skal betale en grunnpris for renovasjonstjenestene på 1932,75kr per år, uavhengig av om dere deler spann eller har eget spann.

Du kan sette ut restavfallsspannet på din tømmedag i de ukene du ønsker. Vi kjører innsamlingsrutene hver uke som før og du bestemmer hvor ofte du vil tømme restavfallsspannet ditt.

Papir, papp og drikkekartong, samt plastemballasje, hentes en gang i måneden, som før. Du finner informasjon om dine tømmedager på bir.no og kan laste dem ned til kalenderen din.
Du kan også kontakte vårt kundesenter på telefon 815 33 030, eller se i vårt kundeblad Bossanova.